منشا بارش شهابی جباری، دنباله دار هالی است. مدار این دنباله دار در دو نقطه مدار زمین را قطع می کند که اولین آن بارش شهابی اتا-دلوی را در نیمه اردیبهشت به وجود می آورد. بارش جباری از 23 مهر تا 7 آبان فعال است و اوج آن در بامداد 30 مهرماه اتفاق می افتد. سرعت شهابواره های آن 66 کیلومتر بر ثانیه است و از این نظر شهابهای سریعی محسوب می شوند و معمولاً ردی از دود از خود به جا می گذارند. کانون بارش در بعد 95 درجه و میل 16+ در نزدیکی ستاره الفا-جبار(ابط الجوزا) قرار دارد. رصد این بارش را می توان از حدود [...]
بارش شهابی ارابه رانی بارش شهابی ارابه رانی از 3 تا 15 شهریور فعال است. کانون این بارش در مختصات بعد 85 درجه و میل 41+ درجه قرار دارد. اوج این بارش در 10 شهریور رخ می دهد و معمولا نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) آن به حدود 9 می رسد. در برخی سالهای مانند 1935، 1986 و 1994 نرخ ساعتی شهاب های آن به بیش از 30 رسیده است. این بارش توسط «هوفمیسر» در سال 1935 کشف شد. منشا بارش ارابه رانی دنباله دار 1911))Kiess است. . اين دنباله دار توسط سی. سی. کيس از رصدخانه ليک در يک عکسبرداری کشف شد. اين دنباله دار [...]
وقتي ذرات گرد وغباري كه در فضاي بين سيارات قرار دارند وارد جو زمين مي شوند در اثر سرعت بالا و اصطكاك شديد به وجود آمده مي سوزند و به صورت شهاب ديده مي شوند. در آسماني صاف و تاريك ممكن است در هر ساعت چند شهاب مشاهده كنيد كه در نقاط مختلف آسمان ظاهر و به سرعت محو مي شوند. اما در شبهاي خاصي از سال تعداد شهابها به يكباره زياد مي شود كه به اين پديده «بارش شهابي» گفته مي شود. بارش هاي شهابي در اثر ورود توده اي از ذرات به جو زمين به وجود مي آيند. اين ذرات با سرعت هاي زياد(چند ده كيلومتر در ثانيه) و [...]
1) بارش شهابی ژوئن – عوايي (JBO) دوره ي زماني فعاليت بارش: 1 تا 11 تير 93 طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 95.7 درجه زمان اوج فعاليت بارش: جمعه 6 تير 93 ساعت 19:45 (به وقت ايران) مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 224 درجه و ميل 48+ درجه سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 18 كيلومتر در ثانيه نرخ سمت الراأسي بارش يا ZHR متغير (بين 0 تا 100) منشاء بارش: دنباله دار 7P/Pons-Winnecke در برخی سالها(مانند 1998 و 2004م.) فعالیت قابل توجهی از این بارش ثبت شد. برای امسال هیچ گونه فعالیت خاصی برای آن [...]