بارش شهابی جباري
hasanzadeh
1393/07/28
1060
0
بارشهای شهابی این ماه
منشا بارش شهابی جباری، دنباله دار هالی است.بارش شهابی جباري مدار این دنباله دار در دو نقطه مدار زمین را قطع می کند که اولین آن بارش شهابی اتا-دلوی را در نیمه اردیبهشت به وجود می آورد. بارش جباری از 23 مهر تا 7 آبان فعال است و اوج آن در بامداد 30 مهرماه اتفاق می افتد. سرعت شهابواره های آن 66 کیلومتر بر ثانیه است و از این نظر شهابهای سریعی محسوب می شوند و معمولاً ردی از دود از خود به جا می گذارند. کانون بارش در بعد 95 درجه و میل 16+ در نزدیکی ستاره الفا-جبار(ابط الجوزا) قرار دارد. رصد این بارش را می توان از حدود 11 شب شروع کرد و تا صبح ادامه داد. نزدیکی کانون بارش به استوای سماوی باعث می شود که این بارش شهابی برای ساکنین نیمکره شمالی و جنوبی زمین قابل رصد باشد. کشف بارش شهابی جباری ناشی از رصد های راصد خستگی ناپذير ادوارد هريک در سال 1839 بود. رصد دقيق اين بارش توسط الکساندر هرشل در سال 1864 انجام شد. نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) این بارش از سالی به سال دیگر تغییراتی را نشان می دهد که الگوی 11 یا 12 ساله را نشان می دهد که می توان آن را به چرخه فعالیت های خورشیدی یا اثر سیاره مشتری ارتباط داد.
بارش شهابی جباري

در برخی سالها مانند 2006 تا 2009، ZHR آن بین 40 تا 60 بود اما در سالهای بعد افت داشته است. پیش بینی می شود که امسال فعالیت معمول خود با ZHR حدود 20 را داشته باشد.در زمان اوج بارش(بامداد 30 مهر)، هلال آخر ماه مزاحمتی برای رصد و ثبت آن ایجاد نمی کند.
نکات مهم:
1. جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي های بارشی مذکور به خبرنامه ی شماره ی 3 آتش گوی و سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه فرمایید.
2.فرم گزارش رصد بارش شهابی و فرم رویت آتش گوي در سایت انجمن شهاب و شهابسنگ موجود است.
3. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی رصد و ثبت بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 1 آتش گوی مراجعه فرمایید.
4. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی ثبت رادیویی بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 2 آتش گوی مراجعه فرمایید.
گزارشات و عكس هاي خود را به ايميل انجمن ارسال فرماييد تا جهت بررسي و انعكاس خبري
در دپارتمان مربوط با نام خودتان قرار گيرد.