hasanzadeh
1394/11/26
2719
0
عبور از کنار گوش زمین! بروز رسانی شده در تاریخ 6 اسفند مشاهدات بیشتر سیارک 2013 TX68 باعث اصلاح مسیر مداری سیارک و تغییر زمان گذر آن از فراز زمین از 5 مارس به 8 مارس(18 اسفند1394) شد. مشاهدات، از تصاویر آرشیوی ارائه‌شده توسط پروژه Pan-STARRS در مرکز مطالعات اجرام نزدیک زمین ناسا (CNEOS) - آزمایشگاه پیش رانش جت(JPL) در پاسادنا کالیفرنیا، دانشمندان را قادر ساخت تا ضمن اصلاح پیش‌بینی اخیر خود در مورد گذر سیارک و فاصله آن، مجدداً تایید کنند که این سیارک هیچ تهدیدی برای زمین ندارد. ما از قبل [...]