گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها
hasanzadeh
1394/11/13
4061
0
اخبار / دپارتمان شهاب سنگ / آموزش شهاب سنگ / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ / تصاویر منتخب
دومین مدرسه نجوم گیلان با موضوع شهابسنگ ها و با حضور علاقمندانی از شهرهای رشت، بیرجند، قم، دزفول، اراک، بندر کیاشهر، تهران، دلیجان، لاهیجان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 7 بهمن 1394 کار خود را شروع کرد.
گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

کلیات سنگ شناسی و کانی شناسی- دکتر مژگان صلواتی

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

منشاء و طبقه بندي شهاب سنگ ها- داوود همتی

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

پیشینه ی حوادث مهم شهابسنگی در ایران و جهان- مهرداد غیاثی

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

جلسه جمع بندی روز اول مدرسه نجوم
گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

روشهای تعیین محل سقوط شهاب سنگ ها- امیر حسن زاده

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

Fireball Recovery and Interplanetary Matter Observation Network- Prof. Jeremie Vaubaillon

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

Meteorite Marketing & First analysis of Zanjan superbolide - Dr. Mike Mazur

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

آنالیز شهاب سنگ ها - حامد پورخرسندی

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها


گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

شیوه های جستجو، ثبت و شناسایی شهاب سنگ ها - داوود همتی

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

اخترزیست شناسی شهابسنگ ها- زهرا سلطاني

گزارش تصویری مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

عکس پایانی