مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها
hasanzadeh
1394/10/04
3830
0
اخبار / دپارتمان شهاب سنگ / آموزش شهاب سنگ
دومین مدرسه نجوم گیلان با موضوع شناخت انواع سنگ ها، پیشینه و شناخت و شناسایی شهاب سنگ ها 7 و 8 بهمن 1394 در رشت برگزار می شود
علاقمندان از سراسر کشور می توانند در آن شرکت کنند و برای میهمانان خارج از استان، اقامتگاه تدارک دیده می شود
مدرسه نجوم با موضوع شهابسنگ ها

فرم پیش ثبت نام را می توانید از اینجا دریافت کنید
پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام آن را به پست الکترونیکی
info@nssri.ir
ارسال کنید
اطلاعات بیشتر و اسامی افراد پذیرش شده برای واریز حق ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد
ظرفیت پذیرش محدود می باشد