اسامی راصدان بارش شهابی برساووشی 94 - عضو انجمن
hemmati
1394/05/24
947
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / پروژه های بارش شهابی / گزارشات رصد بارش در ايران
اسامی راصدان بارش شهابی برساووشی 94  - عضو انجمن

نام و نام خانوادگی / مکان رصد / مدت کل رصد (بر حسب ساعت) / تعداد شهاب رصد شده
1. امیر حسن زاده / یزد - مهریز- دشت کالمند / 1.75 / 48
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15194
2. داود همتی / گیلان - سلانسر / 1.27 / 54
per-report_940523_d.hemmati.rar [91.07 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 2)
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15249
3. پوریا مومن / گیلان - سلانسر / 2.77 / 80
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15329
4. سعید مهدی زاد / گیلان - سلانسر / 4.17 / 80
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15328
5-عطیه سادات افضلی/ یزد - مهریز- دشت کالمند / 0.88 / 22
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15199
6-رضا انساندوست/ اصفهان-شهر رضا / 3.88 / 108
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15175
7-حجت اله حکمت زاده/ یزد - مهریز- دشت کالمند / 3.70 / 76
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15203
8-قاسم حیدری / یزد - مهریز- دشت کالمند / 0.24 / 14
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15195

اسامی راصدان بارش شهابی برساووشی 94  - عضو انجمن

اسامی راصدان بارش شهابی برساووشی 94  - عضو انجمن

http://imo.net/live/perseids2015/
http://imo.net/live/perseids2015/out/per2015_gmap.html

اعضای دیگر انجمن اگر موفق به رصد بارش شهابی برساووشی شده اند لطفا فرم گزارش رصدشان را هرچه زودتر ارسال فرمایند.