دوره ی كارگاهي مبانی ستاره شناسی و اصول رصد (نجوم مقدماتی)
hemmati
1398/07/14
3343
0
اخبار / آموزش گام به گام مفاهیم
دوره ی كارگاهي مبانی ستاره شناسی و اصول رصد (نجوم مقدماتی)
مختص نوجوانان، دانشجویان و بزرگسالان
دوره ی كارگاهي مبانی ستاره شناسی و اصول رصد (نجوم مقدماتی)