برنامه رصد روز جهاني نجوم در رصدخانه رشت
hemmati
1398/02/19
1784
0
اخبار / آموزش گام به گام مفاهیم / رویدادهای ماهانه
برنامه رصد نجومي موسسه با حمايت سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري رشت به مناسبت روز جهاني نجوم در رصدخانه رشت

برنامه رصد روز جهاني نجوم در رصدخانه رشت


برنامه رصد روز جهاني نجوم در رصدخانه رشت

بدليل محدوديت فضا، ثبت نام در اين برنامه ي رصدي الزامي است.
09115435412