بارش شهابی تاو-هرکول
hasanzadeh
1396/03/07
664
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / پروژه های بارش شهابی
بارش شهابی تاو-هرکول یک بارش شهابی ضعیف است.منشا این بارش شهابی دنباله دار Schwassmann-Wachmann 3 است. در حضیض های اخیر این دنباله دار مقدار قابل توجهی از ذرات را در مدار خود به جا گذاشته است که پیش بینی Mikhail Maslov نشان می دهد که در حوالی ساعت 10 شب سه شنبه 9 خرداد 1396 می تواند باعث افزایش نسبی شهابهای آن شود. این اوج غیرمنتظره مربوط به برخورد زمین به رشته ای از ذرات به جا مانده از این دنباله دار در عبور سال 1941 می باشد. هر چند که تعداد شهابهای آن زیاد نخواهد بود ولی پیش بینی شده است که شهابهای پرنوری داشته باشد. زمان پیش بینی شده فرصت مناسبی برای رصدگرانی ایرانی است تا آن را تایید یا رد کنند. به همین دلیل از رصدگران علاقمند درخواست می شود که در حوالی این زمان به ثبت شهابهای آن بپردازند.
بارش شهابی تاو-هرکول

کانون این بارش شهابی در نزدیکی صورت فلکی عوا قرار خواهد داشت. سرعت ورودی این شهابواره ها 17 کیلومتر بر ثانیه است و به همین دلیل شهابهای احتمالی آن سرعت زاویه ای آرامی خواهند داشت و می تواند در تشخیص به رصدگران کمک کند.
بارش شهابی تاو-هرکول

برای دقیق تر شدن ثبت شهابها بهتر است رصدگران از روش ترسیم(plot) استفاده کنند. به این منظور بعد از مشاهده و ثبت اطلاعات مهم هر شهاب مسیر آن را در نقشه زیر ترسیم کنند.
بارش شهابی تاو-هرکول