شماره جدید مجله Meteor news
hasanzadeh
1396/01/18
577
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
اولین شماره مجله Meteor news در سال جدید میلادی منتشر شد.
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.
شماره جدید مجله Meteor news

برای دریافت کلیک نمایید.