چهارمین شماره مجله Meteor news
hasanzadeh
1396/01/09
539
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
چهارمین شماره مجله Meteor news منتشر شد.
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.
چهارمین شماره مجله Meteor news

برای دریافت کلیک نمایید.