دومین شماره مجله Meteor news
hasanzadeh
1395/05/16
1060
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
دومین شماره مجله Meteor news منتشر شد.
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.
دومین شماره مجله Meteor news

برای دریافت کلیک نمایید.