حوالی غروب 8 امرداد امسال، آتش گوی درخشانی در چندین استان کشور دیده شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های کشور داشت. روز بعد از آن حادثه، کشاورز زنجانی قطعه ای از شهاب سنگ آن را پیدا کرد. گروهی از اعضای انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ شامل آقایان داود همتی، امیر حسن زاده، سعید مهدی زاد و پوریا مومن از رشت عازم منطقه شدند تا ضمن مشاهده شهاب سنگ ها و مصاحبه با یابندگان، از مناطق اطراف بازدید کنند. در ادامه تصاویری از شهاب سنگ های مذکور تقدیم علاقمندان می شود اولین قطعه شهاب سنگ یافت شده اولین قطعه [...]