تصاویر شهاب سنگ های زنجان
hasanzadeh
1394/07/04
12598
0
آخرین برخوردهای شهاب سنگی ایران / نتایج فعالیت گروه پژوهشی انجمن / شهابسنگ هاي ايران
حوالی غروب 8 امرداد امسال، آتش گوی درخشانی در چندین استان کشور دیده شد که بازتاب گسترده ای در رسانه های کشور داشت.
روز بعد از آن حادثه، کشاورز زنجانی قطعه ای از شهاب سنگ آن را پیدا کرد.
گروهی از اعضای انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ شامل آقایان داود همتی، امیر حسن زاده، سعید مهدی زاد و پوریا مومن از رشت عازم منطقه شدند تا ضمن مشاهده شهاب سنگ ها و مصاحبه با یابندگان، از مناطق اطراف بازدید کنند. در ادامه تصاویری از شهاب سنگ های مذکور تقدیم علاقمندان می شود
تصاویر شهاب سنگ های زنجان

اولین قطعه شهاب سنگ یافت شده

تصاویر شهاب سنگ های زنجان

اولین قطعه شهاب سنگ یافت شده

تصاویر شهاب سنگ های زنجان

کشاورز زنجانی یابنده شهاب سنگ

تصاویر شهاب سنگ های زنجان

دومین قطعه شهاب سنگ

تصاویر شهاب سنگ های زنجان

دومین قطعه شهاب سنگ

تصاویر شهاب سنگ های زنجان


گزارش کامل این سفر پژوهشی در شماره بعدی خبرنامه آتش گوی منتشر می شود