تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای
hasanzadeh
1393/03/05
2351
0
نتايج رصدهاي بارش در جهان / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای
آنطور که پژوهشگران بارشهای شهابی پیش بینی کرده بودند بارش شهابی زرافه ای در حوالی 11:30 صبح 3 خرداد93 به وقت رسمی ایران به اوج می رسید. تخمین آنها از مقدار نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) مختلف بود.
محاسبات آنها نشان دهنده ZHR بین 100 تا 400 بود. بر این اساس ساکنین آمریکای شمالی بهترین موقعیت را داشتند. برای اطلاعات بیشتر به شماره اول خبرنامه آتش گوی مراجعه کنید.
رصدگران زیادی در این طرح رصدی مشارکت داشتند که آنچه آنها مشاهده کردند،کمتر از انتظارات بود. نتایج اولیه رصدهای مرئی در وب سایت سازمان بین المللی شهاب، نشان دهنده ZHR حدود 16 در زمان اوج است که خیلی کمتر از مقدار پیش بینی شده بود.
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای

نمودار ZHR به دست آمده از رصدهای مرئی بارش شهابی زرافه ای(ماخذ: www.imo.net)
گزارشهای رصدهایی که از کشورمان رسیده، ساعاتی قبل از اوج پیش بینی انجام شده اند و فعالیت چندانی از بارش را نشان نمی دهد که همین نکته اهمیت این نوع رصدها را در تایید مدلها نشان می دهند.
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای

آذرگوی بارش زرافه ای که در بامداد 3 می در آمریکا عکسبرداری شد(منبع عکس www.spaceweather.com)
Peter Jenniskens که در زمینه بارشهای شهابی متخصص است و کتابی نیز در این مورد دارد، به این گفته اذعان داشته که به دلیل آنکه از کشف دنباله دار منشا این بارش(209P/Linear) تنها یک دهه می گذرد و رصدهایی از آن در قرنهای 18،19 و 20 موجود نیست، پیش بینی نرخ شهاب های آن با خطا همراه است. اگر پژوهشگران بخواهند در آینده شهاب های قابل توجه ای از این بارش ملاحظه کنند می بایست تا سال 2022 یا 2045 م. (1401 یا 1424 ه.ش) صبر کنند.
او که طرحی را برای رصد این بارش با استفاده از رصدهای مرئی، عکاسی، ویدیویی و طیف سنجی دارد. بر اساس محاسبات او، ابتدا ذرات قدیمی به جا مانده از دنباله دار و سپس ذرات جدید به زمین برخورد می کنند. Jenniskens موفق شد دو هواپیمای دو موتوره را برای این پروژه به خدمت بگیرد. گروه 4 نفره این طرح در ارتفاع 7000 متری از کالیفرنیای شمالی تا اقیانوس آرام پرواز کردند.
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای

گروه 4 نفره طرح رصد هوایی بارش زرافه ای

تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای

Peter Jenniskens آماده انجام طرح رصد بارش شهابی زرافه ای

در رصدهای مرئی نرخ شهاب ها در بازه های یک دقیقه ای شمارش می شد که در بهترین شرایط در هر دقیقه 1 یا 2 شهاب مشاهده می شد. مقایسه این رصدها با مدلها نشان می دهد که شهاب های درخشان زمانی ظاهر شدند که زمین با ذرات به جا مانده از دنباله دار طی سالهای 1909 تا 1919 برخورد می کرد. به هر صورت زمان اوج پیش بینی شده با خطای کمی پیش بینی شده بود ولی تعداد شهابهای مشاهده شده به مراتب کمتر از مقدار پیش بینی شده بود. همچنین تحلیل رصدهای عکاسی و ویدیویی نشان می دهد که موقعیت کانون بارش، سرعت شهابواره ها با دقت بسیار خوبی تعیین شده بود.
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای

در این نمودار تعداد شهاب های مشاهده شده در زمان های مختلف و ارتباط آن با توده های ذرات مربوط به عبور دنباله دار در سالهای مختلف مشخص است (منبع http://meteor.seti.org)
همچنین شبکه ای از تلسکوپهای رادیویی آماتوری از آمریکای شمالی و اروپا، این بارش شهابی را زیر نظر داشتند که در حوالی ساعت 21:30 شامگاه 3 خرداد(10 ساعت بعد از اوج پیش بینی شده) افزایش فعالیتی را نشان می دهند.
Peter Brown از دانشگاه وست انتاریو-کانادا، که مدیر طرح CMOR برای بررسی راداری و تعیین مدار شهابواره ها است؛ تعداد شهاب های کم نور این بارش را قابل توجه خواند که این گفته می تواند نشان دهنده حضور ذرات ریز در توده شهابواره های آن باشد. به هر حال نتایج نشان می دهد که بارش شهابی زرافه ای اتفاق افتاد ولی ظهورش چشمگیر نبود. این گفته نشان می دهد که ذرات به جامانده از دنباله دار منشا، کمتر از حدی بود که تصور می شد. مسلما داده های به دست آمده از این رصدها می توانند برای پیش بینی ها آینده بارش شهابی راهگشا باشند.