نام و نام خانوادگی / مکان رصد / مدت کل رصد (بر حسب ساعت) / تعداد شهاب رصد شده 1. امیر حسن زاده / گیلان- لوشان- بیورزین / 3.23 / 69 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16606 2-علیرضا رحیمی و ....(انجمن نجوم هلال نو زرقان)/ فارس-سپیدان-رودبال / 2.0 / 46 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16625 3-محمد مهدی عسگری و .... / مرکزی- اراک / 0.84 / 146 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16968 4-داود همتی/ گیلان-رشت-رصدخانه کوشیار گیلانی / 0.82 / 2 [...]
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1395 موضوع: تحلیل فعالیت بارش شهابی برساوشی 1395 توسط داده‌های رصدگران ایرانی دیدن شهاب‌های درخشان برساوشی لذتی فراوان دارد و فعالیت‌های هدفمند علمی این لذت را دوچندان خواهد کرد. بارش شهابی برساوشی امسال فرصت مناسبی است تا در کنار لذت بردن از زیبایی‌های آسمان شب، شاهد فعالیت‌های منسجم و هدفمند علمی در جامعه نجوم اماتوری باشیم. در این راستا انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ همچون سال‌های گذشته، فراخوانی عمومی ترتیب داده است تا با مشارکت گروه های داوطلب به [...]
نام و نام خانوادگی / مکان رصد / مدت کل رصد (بر حسب ساعت) / تعداد شهاب رصد شده 1. امیر حسن زاده / یزد - مهریز- دشت کالمند / 1.75 / 48 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15194 2. داود همتی / گیلان - سلانسر / 1.27 / 54 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15249 3. پوریا مومن / گیلان - سلانسر / 2.77 / 80 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15329 4. سعید مهدی زاد / گیلان - سلانسر / 4.17 / 80 http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=15328 [...]
گزارش ثبت بارش شهابی جوزایی از زرقان استان فارس دریافت شد. آقای علیرضا رحیمی به نمایندگی از انجمن نجوم هلال نو زرقان، داده های ثبت شده در قالب 3 گروه رصدی را به شرح زیر ارسال کردند. گروه شماره 1- زرقان گروه شماره 2- زرقان گروه شماره 3- زرقان [...]
گزارشهای رصد و ثبت بارش برساووشی1393 از اعضای انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ در خبرنامه آتش گوی (اَمرداد 93)، پروژه رصدی شماره 2 مطرح شد که بخشی از آن به رصد و ثبت بارش برساووشی امسال در زمان اوج آن اختصاص داشت. در مقاله «شهابهای برساووشی زیر نور ماه» اشاره شد که زمان اوج در صبحگاه 22 امرداد اتفاق می افتد. گزارشهای دریافتی از نقاط مختلف نیز از شامگاه 21 امرداد تا صبحگاه 22 امرداد است که به طور خلاصه به شرح هر یک می پردازیم: علیرضا محمدی از مرودشت-فارس از ساعت 22:12 تا 23:00 به مدت 42 دقیقه رصد [...]
• گزارش اول راصدان: خانم مریم محمدی و خانم پانته آ نیکزاد چالش تری رصدگاه: استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد - شهر چالش تر زمان رويت آتش گوي: 3 خرداد 1393 ساعت 02:15:26 • گزارش دوم [...]