پروژه ي رصدي شماره يك انجمن
hasanzadeh
1393/02/31
2930
0
پروژه های بارش شهابی / دریافت پروژه ی بارش / دپارتمان شهاب سنگ
پروژه ي رصدي شماره يك انجمن

اهداف پروژه:
1. رصد بارش شهابي زارفه اي و تهيه ي گزارش رصد
2. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش شهابي زارفه اي و تهيه گزارش رصد
3. عكسبرداري از بارش شهابي مذكور
4. عكسبرداري از آتش گوي ها
5. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور
پروژه ي رصدي شماره يك انجمن

جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي بارش شهابي زارفه اي و آتش گوي همچنين فرم هاي گزارش رصد بارش و آتش گوي به سايت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه شود.
مخاطبان و مجريان پروژه: تمام منجمان آماتور و حرفه اي كشور و اعضاي انجمن
زمان رصد بارش: بامداد تا صبحگاه شنبه 3 خرداد 93
مدّت رصد بارش: 1 تا 5 ساعت
حداقل مدّت رصد مفيد بارش: 1 ساعت
بازه ي زماني احتمال رصد آتش گوي: از صبح تا غروب شنبه 3 خرداد 93 (احتمال رويت در روز، بهترين زمان حوالي ساعت 11 صبح)
مكان رصد: در خارج شهر و روستا و در مكاني ايمن و به دور از آلودگي نوري حتي المقدور با گستره ي افق باز
برای اطلاع بیشتر به خبرنامه آتش گوی مراجعه کنید.

گزارشات و عكس هاي خود را به انجمن ايميل فرماييد تا جهت بررسي و انعكاس خبري در دپارتمان مربوط با نام خودتان قرار گيرد.
ایمیل انجمن info@ramm.ir