پروژه رصدي شماره 2
hasanzadeh
1393/05/19
1195
0
پروژه های بارش شهابی / دریافت پروژه از انجمن
پروژه رصدي شماره 2

اهداف پروژه:
1. رصد بارش های شهابی: دلتا- دلوی و برساووشی و تهيه ي گزارش رصد مرئی یا رادیویی
2. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش های شهابي مذکور و تهيه گزارش رصد
3. عكسبرداري از بارش شهابي های مذكور یا ترسیم مسیر شهاب های رویت شده بر نقشه ی آسمان
4. عكسبرداري از آتش گوي ها یا ترسیم مسیر آتش گوی های رویت شده بر نقشه ی اسمان
5. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور
پروژه رصدي  شماره 2

مخاطبان و مجريان پروژه: اعضای محترم انجمن + تمام منجمان آماتور و حرفه اي كشور
زمان های عملیات رصد و عکسبرداری:
از ساعت اولیه بامداد تا صبحگاه چهارشنبه 22 مرداد 93
حداقل مدّت رصد مفيد بارش: 2 ساعت
مكان رصد: در خارج شهر و روستا و در مكاني ايمن و به دور از آلودگي نوري حتي المقدور با گستره ي افق باز

نکات مهم:
1. جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي های بارشی مذکور به خبرنامه ی شماره ی 3 آتش گوی و سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه فرمایید.
2. فرم گزارش رصد بارش شهابی و فرم رویت آتش گوي در سایت انجمن شهاب و شهابسنگ موجود است.
3. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی رصد و ثبت بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 1 آتش گوی مراجعه فرمایید.
4. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی ثبت رادیویی بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 2 آتش گوی مراجعه فرمایید.
5. بزودی برخی اطلاعات خاص و کمک رصدی برای اعضای محترم انجمن و متقاضیان ارسال خواهد شد.


گزارشات و عكس هاي خود را به ايميل انجمن ارسال فرماييد تا جهت بررسي و انعكاس خبري
در دپارتمان مربوط با نام خودتان قرار گيرد.