تصاوير آذرگوي ها در شهاب باران زرافه اي
hemmati
1393/03/05
3076
1
تصاوير و فيلم بارش / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ / تصاویر منتخب
تصاوير آذرگوي ها در شهاب باران زرافه اي 24 مي 2014 (3 خرداد 93)

تصاوير آذرگوي ها در شهاب باران زرافه اي

تصوير گرفته شده از يك آتش گوي پرنور در زمان بارش شهابي زرافه اي در 24 مي 2014 (3 خرداد 1393)
عكاس: Steve Lacy
مرجع: http://earthsky.org/

تصاوير آذرگوي ها در شهاب باران زرافه اي

تصوير گرفته شده از يك آتش گوي نسبتاً پرنور در زمان بارش شهابي زرافه اي در 24 مي 2014 (3 خرداد 1393) در ايلينويز آمريكا توسط Kevin Palmer در ساعت 02:24 بامداد به وقت محلي.
مرجع: http://spaceweather.com

تاكنون تصويري از رصد آتش گوي در ايران به انجمن شهاب و شهابسنگ ارسال نشده است.

محمدی # 5 خرداد 1393 23:32

سلام . اتفاقا ما رصدش کردیم این آذرگوی را در شهرکرد ولی تا گزارش را براتون بفرستم تا 4شنبه طول میکشه.متاسفانه اما سعی میکنم در اثرا وقت براتون میفرستمش. آقای حسن زاده