شهاب‌ و شهاب سنگ چیست؟
hasanzadeh
1393/04/03
7075
0
آموزش گام به گام مفاهیم
همه ما نورهاي گذرا و سريعي را در آسمان شب ديده ايم كه به سرعت محو مي شوند. اين نورهاي گذرا همان شهابها هستند. در تعريف دقيق تر پديده نوري‌اي كه از ورود شهابواره‌ها به جو زمين حاصل مي‌شود شهاب نام دارد. تعداد شهابها بسيار زيادند، در يك شب صاف در هر نقطه‌اي از زمين بيش از 5 شهاب در ساعت مي‌توان ديد كه تعداد كل آنها در يك شب در سراسر زمين بالغ بر 20 ميليون برآورد مي شود. تعداد شهابهاي كم نورتر كه تنها با كمك تلسكوپ ديده مي شوند، بين 5 تا 10 ميليارد تخمين زده مي شود. غباري كه از خاكستر شدن شهابها به جا مي ماند به آرامي بر زمين مي نشيند و روزانه صدها تن به جرم زمين مي‌افزايد. منشاء شهابواره ‌ها و در نتيجه شهاب هايي كه در آسمان ظاهر مي شوند دنباله دارها و سيارك ها هستند. اين اجرام به دور خورشيدگردش مي كنند و ممكن است از نزديكي مدار زمين عبور كنند و مقدار زيادي مواد ميان سياره‌اي از خود به جا بگذارند. وقتي شهابواره ها با جو زمین برخورد مي‌كنند، در اثر اصطكاك شديد می سوزند و نهایتاً به صورت شهاب ديده مي شوند. ابعاد اكثر آنها كمتر از سانتي متراست. در صورتیکه شهابواره ها دارای ابعاد بزرگتری باشند، پس از برخورد با جوزمین ، به طور کامل نمی سوزند و مقداری از آنها به زمین می رسد که به آنها «شهاب سنگ» می‌گوییم.
نور و رنگ شهاب ناشی از برخورد شهاب با مولکولهای هوا می باشد. هنگامی که یک شهابواره به لایه های بیرونی جو (ترموسفر) که در ارتفاع 120 كيلومتر از سطح زمین قرار دارد، می رسد به صورت شهاب در آسمان ظاهر می شود. سرعت شهابهایی که با جو زمین برخورد می کنند چند ده كيلومتر بر ثانيه است. حتی کُندترین سرعت شهابهای ورودی به جو زمین دارای سرعتی بیش از پنج برابر سرعت گلوله های تفنگ می باشد. شهابها چون تیری نورانی برای لحظه ای کوتاه قوسی از آسمان را می پیمایند.عبور شهابها پدیده ای سریع و غیر قابل پیش بینی است. برخی از آنها ردی کوتاه در آسمان ایجاد می کنند و درخشندگی کمی دارند. بعضی دیگر از شهابها ردی طولانی داشته و چندین ثانیه دوام می آورند
شهاب‌ و شهاب سنگ چیست؟
شهاب‌ و شهاب سنگ چیست؟