دوره ی آموزشي رصد و ثبت بارش شهابي، آذرگوي و شهابسنگ مختص دارندگان مدرک نجوم مقدماتی یا فیزیک نجومی [...]
دوره ی كارگاهي مبانی ستاره شناسی و اصول رصد (نجوم مقدماتی) مختص نوجوانان، دانشجویان و بزرگسالان [...]
برنامه رصد نجومي موسسه با حمايت سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري رشت به مناسبت روز جهاني نجوم در رصدخانه رشت بدليل محدوديت فضا، ثبت نام در اين برنامه ي رصدي الزامي است. 09115435412 [...]
جزییات دوره ی آموزش رصد و ثبت بارش و آذرگوی (به شیوه ی نیمه حضوری) http://nssri.ir/news/182-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88--%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C--%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C.html [...]
جزییات دوره ی آموزش نجوم مقدماتی (به شیوه ی نیمه حضوری) http://nssri.ir/news/181-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C.html [...]
فرم ثبت نام برنامه هاي آموزشي ديگر: http://nssri.ir/news/106-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B2-94.html [...]
اینفوگراف زیر نوسط انجمن شهاب آمریکا تهیه شده است [...]
بارش‌های شهابی هنگامی رخ می دهند که زمين در مدار خود با توده ای از شهابواره ها برخورد کند. منشاء بسياری از آنها، دنباله دارها هستند. اين صخرهای يخی با حرکت در مدار خود ذرات ريزی به جا می گذارند. با نزديک شدن دنباله دار به خورشيد تعداد ذرات به جا مانده افزايش می يابد. بنابراين مدار دنباله دار مملو از ذراتی می شود که با همان سرعت دنباله دار و تقريباً در همان مدار به دور خورشيد می گردند. به دليل حرکت متناوب زمين به دور خورشيد، سياره ما در زمان مشخصی از سال به نزديکی مدار دنباله دار می رسد و با [...]
همه ما نورهاي گذرا و سريعي را در آسمان شب ديده ايم كه به سرعت محو مي شوند. اين نورهاي گذرا همان شهابها هستند. در تعريف دقيق تر پديده نوري‌اي كه از ورود شهابواره‌ها به جو زمين حاصل مي‌شود شهاب نام دارد. تعداد شهابها بسيار زيادند، در يك شب صاف در هر نقطه‌اي از زمين بيش از 5 شهاب در ساعت مي‌توان ديد كه تعداد كل آنها در يك شب در سراسر زمين بالغ بر 20 ميليون برآورد مي شود. تعداد شهابهاي كم نورتر كه تنها با كمك تلسكوپ ديده مي شوند، بين 5 تا 10 ميليارد تخمين زده مي شود. غباري كه از خاكستر شدن شهابها [...]
در منظومه شمسي، اجسام و موادي وجود دارند كه به مراتب كوچكتر از سيارك‌ها هستند و فضاي بين سيارات را پر كرده‌اند. اندازه آنها مي تواند كمي بزرگتر از چند اتم تا 10 متر باشند و شامل گرد و غبار، پلاسماي داغ ناشي از بادخورشيدي و يا شهابواره‌ها هستند. چگالي گرد و غبار ميان سياره‌اي در محدوده مدار زمين چند ذره در هر سانتي متر مكعب است. به دليل همين چگالي كم است كه گاهي اوقات فضاي بين سيارات را خلاء فرض مي كنيم. اما اين مواد تاثيرات قابل توجهي دارند. به عنوان نمونه شفق هاي قطبي كه در نواحي قطبي كره زمين [...]