بارش شهابی شلیاقی
hasanzadeh
1400/02/02
3212
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش
بارش شهابی شلیاقی یکی از قدیمیترین بارش هاي شهابی رصد شده است. چینی ها در 2000 سال پیش آن را ثبت کرده اند . منشاء این بارش شهابی، دنباله دار تاچر است. این دنباله دار در سال 1861 کشف شد. دوره تناوب این دنباله دار 415 سال محاسبه شده است.
بارش شهابی شلیاقی
ساکنین نیمکره شمالی می توانند این بارش در بیشتر طول شب مشاهده کنند. البته شدت شهابهاي آن زیاد نیست و در بهترین شرایط و در یک آسمان کاملاً تاریک به حدود 15 شهاب در ساعت میرسد. اوج بارش شلیاقی امسال در شامگاه 2 اردیبهشت است. امسال بعد از نیمه شب و بعد از غروب ماه شرایط برای رصد مناسب تر خواهد بود.

انجمن پژوهشی شهاب و شهابسنگ آماده دریافت و انتشار گزارش هاي رصدي در خصوص وقایع مرتبط مانند بارش شهابی شلیاقی است.