بارش شهابی جباري
hasanzadeh
1396/07/24
1051
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش / بارشهای شهابی این ماه
بارش شهابی جباري
منشا بارش شهابی جباری، دنباله دار هالی است. مدار این دنباله دار در دو نقطه مدار زمین را قطع می کند که اولین آن بارش شهابی اتا-دلوی را در نیمه اردیبهشت به وجود می آورد. بارش جباری از 23 مهر تا 7 آبان فعال است و اوج آن در بامداد 30 مهرماه اتفاق می افتد. سرعت شهابواره های آن 66 کیلومتر بر ثانیه است و از این نظر شهابهای سریعی محسوب می شوند و معمولاً ردی از دود از خود به جا می گذارند. کانون بارش در بعد 95 درجه و میل 16+ در نزدیکی ستاره الفا-جبار(ابط الجوزا) قرار دارد. رصد این بارش را می توان از حدود 11 شب شروع کرد و تا صبح ادامه داد. نزدیکی کانون بارش به استوای سماوی باعث می شود که این بارش شهابی برای ساکنین نیمکره شمالی و جنوبی زمین قابل رصد باشد.خوشبختانه امسال نور ماه مزاحم رصد نیست.
بارش شهابی جباري


اطلاعات بیشتر در خبرنامه آتش گوی 10