خبرنامه آتش گوی7
hasanzadeh
1393/09/19
1693
1
دپارتمان بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ / خبرنامه
هفتمین شماره خبرنامه آتش گوی (آذر 1393) منتشر شد
سال اول، شماره 7
آشنایی با شهاب سنگ های جهان(2)
مهمترین بارشهای شهابی پیش رو
علم مطالعه دنباله دارها

خبرنامه آتش گوی برای اعضای موقت انجمن ارسال شد
خبرنامه آتش گوی7

anahita # 1 دی 1393 12:00

با سلام
آرزوی موفقیت برای کسانیکه در پیشبرد سطح علمی فعالیت دارند.
سپاس از ارسال خبرنامه