بارش هاي شهابی آذرماه 1393
hemmati
1393/09/06
1858
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش / اطلاعات كمكي / رویدادهای ماهانه / بارشهای شهابی این ماه / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ
بارش هاي شهابی آذرماه 1393

Animation Credit: NASA MSFC
بارش هاي شهابی آذرماه 1393

نكته مهم:
در بارش هاي شهابي مهم اين ماه احتمال ظهور آتش گوي (آذرگوي) يا fireball وجود دارد. در هنگام رصد بارش آماده رصد و ثبت آتش گوي ها نيز باشيد.
موقعيت صورت فلكي هاي در شامگاه آذرماه

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

موقعيت صورت فلكي هاي در نيمه شب آذرماه

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

موقعيت صورت فلكي هاي در سحرگاه آذرماه

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

تصاوير گرفته شده از آتش گوي يا شهاب هاي بارش جوزايي در سال هاي گذشته:
بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393

بارش هاي شهابی آذرماه 1393


جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص:
• لينك دريافت فرم هاي گزارش رصد بارش شهابي:
http://ramm.ir/meteor-dept/10-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html
• لينك راهنمايي تكميل فرم هاي گزارش رصد بارش شهابي:
http://ramm.ir/meteor-dept/education-basic/18-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html
• ماهيت و تشخيص آتش گوي (آذرگوي) يا fireball :
http://ramm.ir/meteor-dept/education-step/6-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%8A.html
• لينك فرم گزارش رصد آتش گوي:
http://ramm.ir/meteorite-dept/7-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%8A.html

نقشه های ترسیم رد شهاب های بارش یا آتش گوی های رویت شده: (کلیک کنید)
MAPS.rar [262.25 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1)


لينك هاي دسترسي به اطلاعات مرجع:
http://imo.net/calendar/2014#octdec

http://www.namnmeteors.org/metlink.html

آشنایی با برخي مفاهیم بارش شهابي:
نرخ ساعتي سمت الرأسي بارش (ZHR):
تعداد شهاب هاي قابل مشاهده ي يك بارش شهابي در مدت یک ساعت رصد مفید و در شرایط رصدی مطلوب که حدّ قدر آسمان 6.5+ است و در زمانی که کانون بارش در سمت الرأس ناظر باشد.
کانون بارش (Radiant):
شهاب هاي يك بارش شهابي در مسير ورود خود به جوّ زمين در مکانی در آسمان پديدار مي شوند كه به نظر مي رسد از يك نقطه ي خاص كه كانون بارش ناميده مي شود خارج می شوند. به همين علت نام هر بارش شهابي را همنام همان صورت فلكي در نظر مي گيرند كه كانون بارش در آن صورت فلكي جای دارد.
بارش هاي شهابی آذرماه 1393

طول خورشیدی (Solar Longitude):
کمانی از دایره البروج از نقطه ی اعتدال بهاری تا نقطه مکان خورشید بر دایره البروج است. این کمان از دایره البروج بر حسب درجه از صفر تا 360 اندازه گیری می شود. خورشید در اول بهار دارای طول خورشیدی صفر، در اول تابستان 90، در اول پاییز 180 و در اول زمستان 270 درجه است.

انجمن پژوهشي شهاب و شهابسنگ آماده ي دريافت تصاوير و گزارش هاي رصدي شماست تا با نام خودتان در اين بخش منعكس شود.