خبرنامه آتش گوی5
hasanzadeh
1393/07/01
1710
1
دپارتمان بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ / خبرنامه
پنجمین شماره خبرنامه آتش گوی (مهر 1393) منتشر شد
سال اول، شماره پنجم، مهر 1393
در این شماره می خوانید:
گودال برخوردی شهاب سنگی در ماناگوا
بارش شهابی جباری
انواع شهاب های پراکنده

این شماره خبرنامه آتش گوی در اول مهر برای اعضای موقت انجمن ارسال شد
برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید
آتش گوی5

خبرنامه آتش گوی5

حسن # 12 مهر 1393 09:33

سلام من تازه عضو شدم ميشه همه شماره هاي آتش گوي رو برام بفرستين ؟
ممنون ميشم