بارش شهابی ارابه رانی
hasanzadeh
1393/06/09
1117
0
دپارتمان بارش شهابی / بارشهای شهابی این ماه
بارش شهابی ارابه رانی
بارش شهابی ارابه رانی از 3 تا 15 شهریور فعال است. کانون این بارش در مختصات بعد 85 درجه و میل 41+ درجه قرار دارد. اوج این بارش در 10 شهریور رخ می دهد و معمولا نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) آن به حدود 9 می رسد.
بارش شهابی ارابه رانی
در برخی سالهای مانند 1935، 1986 و 1994 نرخ ساعتی شهاب های آن به بیش از 30 رسیده است. این بارش توسط «هوفمیسر» در سال 1935 کشف شد. منشا بارش ارابه رانی دنباله دار 1911))Kiess است.
. اين دنباله دار توسط سی. سی. کيس از رصدخانه ليک در يک عکسبرداری کشف شد. اين دنباله دار دارای مداری بيضوی با تناوب حدود ۲0۰۰ سال است. شهابهای ارابه رانی سريع بوده و دارای سرعت ۶۶ کيلومتر بر ساعت هستند.
همانطور که پیش بینی شده بود در سال 2007، رگباری از شهاب های ارابه رانی اتفاق افتاد.بارش شهابی ارابه رانی
متخصصین وضعیت این بارش شهابی را در فوران های قبلی نیز بررسی کردند که با مدل سازی آنها تطابق نشان می داد. به همین منظور در سال 2007، از طرف NASA-SETI طرح Aurigid Mac با به خدمت گرفتن هواپیماهای بلندپرواز برای رصد و ثبت آن انجام شد.
در آن سال پیش بینی شده بود در حوالی ساعت 11:30 به وقت جهانی روز اول سپتامبر، نرخ آن به چند صد شهاب در ساعت برسد. نتایج آن چشمگیر و پیش بینی ها دقیق بود و در همان زمان، بیشینه ZHR آن به 160 شهاب در ساعت رسید.
بارش شهابی ارابه رانی

مدل سازی وضعیت توده بارش شهابی ارابه رانی در سالهایی که افزایش فعالیت مشاهده شده است.
بارش شهابی ارابه رانی

تصویری از شهاب های ارابه رانی که از پنجره هواپیما مشاهده شده است
بارش شهابی ارابه رانی

اعضای گروه طرح رصدی بارش ارابه رانی در سال 2007 پس از انجام ماموریت
بارش شهابی ارابه رانی

نمودار فعالیت بارش ارابه رانی در سال 2007

برای امسال، رگبار شهابی ارابه رانی پیش بینی نشده است ولی رصد و ثبت آن می تواند این نظر را تایید یا رد کند. انتظار می رود که در صورت آسمان تاریک و صاف در سحرگاه 10 شهریور در هر ساعت تا 4 شهاب از این بارش قابل مشاهده باشد.
علاقمندان می توانند برای رصد و ثبت آن برنامه ریزی کنند.