بارش هاي شهابی مردادماه
hemmati
1397/04/20
3037
1
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش / رویدادهای ماهانه / بارشهای شهابی این ماه
بارش هاي شهابی مردادماه


1) بارش شهابی حوت جنوبي (PAU)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 24 تير تا 19 مرداد
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 125 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: 6 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 341 درجه و ميل 30- درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 35 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش: ZHR 5
منشاء بارش: ناشناخته

2) بارش شهابی دلتا-دلو جنوبي (SDA)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 21 تير تا 1 شهريور 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 127 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: چهارشنبه 8 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 340 درجه و ميل 16- درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 41 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش ZHR 16

3) بارش شهابی آلفا - جدي (CAP)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 12 تير تا 24 مرداد
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 127 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: 8 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 307 درجه و ميل 10- درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 23 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش ZHR 5
احتمال ايجاد آتش گوي هاي درخشان در اين بارش وجود دارد.

4) بارش شهابی دلتا-دلوي شمالي (NDA)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 24 تير تا 3 شهريو
زمان اوج فعاليت بارش: جمعه 17 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 335 درجه و ميل 05- درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 42 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش ZHR 5

5) بارش شهابی برساووشي(PER)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 26 تير تا 2 شهريور
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 140 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: بامداد یکشنبه 22 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 48 درجه و ميل 58+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 59 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش ZHR 100
منشاء بارش: 109P/Swift-Tuttle

اوج بارش بین نیمه شب یکشنبه 21 مرداد تا سحرگاه دوشنبه 22 مرداد رخ می دهد. امسال در این شب، ماه در آسمان حضور ندارد و مزاحم رصد شهابها نخواهد بود.
احتمال ايجاد شهاب هاي رنگارنگ با رد طولاني يا آتش گوي هاي درخشان در اين بارش شهابي وجود دارد.

بارش هاي شهابی مردادماه

تصاویر دنباله دار سوئیفیت - تاتل
بارش هاي شهابی مردادماه

بارش هاي شهابی مردادماه

مسیر نهر شهابواره ای برجای مانده از دنباله دار سوئیفیت - تاتل و تلاقی آنها با زمین
بارش هاي شهابی مردادماه


6) بارش شهابی كاپا – دجاجه اي (KCG)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 12 مرداد تا 4 شهريور
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 145 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: 27 مرداد
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 286 درجه و ميل 59+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 25 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش ZHR 3

لينك هاي دسترسي به اطلاعات بيشتر:
خبرنامه ي آتش گوي شماره يك
www.imo.net
http://www.namnmeteors.org

نقشه های ترسیم رد شهاب های بارش یا آتش گوی های رویت شده: (کلیک کنید)
MAPS.rar [262.25 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 135)


آشنایی با برخي مفاهیم بارش شهابي:
نرخ ساعتي سمت الرأسي بارش (ZHR):
تعداد شهاب هاي قابل مشاهده ي يك بارش شهابي در مدت یک ساعت رصد مفید و در شرایط رصدی مطلوب که حدّ قدر آسمان 6.5+ است و در زمانی که کانون بارش در سمت الرأس ناظر باشد.
کانون بارش (Radiant):
شهاب هاي يك بارش شهابي در مسير ورود خود به جوّ زمين در مکانی در آسمان پديدار مي شوند كه به نظر مي رسد از يك نقطه ي خاص كه كانون بارش ناميده مي شود خارج می شوند. به همين علت نام هر بارش شهابي را همنام همان صورت فلكي در نظر مي گيرند كه كانون بارش در آن صورت فلكي جای دارد.
بارش هاي شهابی مردادماه

طول خورشیدی (Solar Longitude):
کمانی از دایره البروج از نقطه ی اعتدال بهاری تا نقطه مکان خورشید بر دایره البروج است. این کمان از دایره البروج بر حسب درجه از صفر تا 360 اندازه گیری می شود. خورشید در اول بهار دارای طول خورشیدی صفر، در اول تابستان 90، در اول پاییز 180 و در اول زمستان 270 درجه است.

انجمن پژوهشي شهاب و شهابسنگ آماده ي دريافت تصاوير و گزارش هاي رصدي شماست تا با نام خودتان در اين بخش منعكس شود.

baran # 25 مرداد 1393 23:26

عالیه حرف نداره