تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي
hemmati
1393/03/07
3374
0
دپارتمان بارش شهابی / تصاوير و فيلم بارش / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ / تصاویر منتخب
تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي در 24 مي 2014 (3 خرداد 93)


تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

عبور ایستگاه فضایی بین المللی(ISS) از کنار شهاب های بارش زرافه ای
ماخذ: تصویر نجومی روز- 25 می 2014
http://apod.nasa.gov/apod/ap140525.html

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از يك شهاب كه به بارش زرافه اي تعلق دارد. (مركز تصوير بالاي صخره)
رگه هاي سفيد و نوراني سمت سمت چپ احتمالاً مربوط به خروج سوخت از مخزن موشك Daichi-2 ژاپني است.
عكاس: Cat Connor / بالاي درياچه مونو در كاليفرنيا / 23 مي 2014

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از يك شهاب كه احتمالاً به بارش زرافه اي تعلق دارد.
عكاس: Nikolaos Patazis / يونان، نزيك آتن / 24 مي 2014 ساعت 19:30 به وقت جهاني

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از يك شهاب كه احتمالاً به بارش زرافه اي تعلق دارد.
عكاس: John Wetenkamp

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از تمام آسمان و يك شهاب كه احتمالاً به بارش زرافه اي تعلق دارد.
اروپا / 24 مي 2014 ساعت 01:02 به وقت جهاني

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از يك شهاب كه احتمالاً به بارش زرافه اي تعلق دارد.
عكاس: Glen Wurden / نيومكزيكو، نزديك لوس اْلاموس / 24 مي 2014

تصاوير شهاب هاي بارش شهابي زرافه اي

تصويري از يك شهاب كه احتمالاً به بارش زرافه اي تعلق دارد.
عكاس: Navaneeth Unnikrishnan / هند / 24 مي 2014
مرجع تصاوير:
http://earthsky.org/space/

تاكنون تصويري از اين بارش در ايران به انجمن شهاب و شهابسنگ ارسال نشده است.