شماره ژانویه 2021 مجله Meteor news
hasanzadeh
1399/11/26
1021
0
دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
شماره ژانویه 2021 مجله Meteor news منتشر شد
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.

شماره  ژانویه 2021 مجله Meteor news

برای دریافت اینجا را کلیک کنید