شماره اکتبر 2019 مجله Meteor news
hasanzadeh
1398/07/13
9
0
دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
شماره اکتبر 2019 مجله Meteor news منتشر شد
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.
شماره اکتبر 2019 مجله Meteor news

برای دریافت اینجا کلیک کنید