فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397
hasanzadeh
1397/05/17
2035
0
دپارتمان بارش شهابی / دریافت پروژه ی بارش / دپارتمان شهاب سنگ / دریافت پروژه از انجمن
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397

موضوع: تحلیل فعالیت بارش شهابی برساوشی 1397 توسط داده‌های رصدگران ایرانی
دیدن شهاب‌های درخشان برساوشی لذتی فراوان دارد و فعالیت‌های هدفمند علمی این لذت را دوچندان خواهد کرد. بارش شهابی برساوشی امسال فرصت مناسبی است تا در کنار لذت بردن از زیبایی‌های آسمان شب، شاهد فعالیت‌های منسجم و هدفمند علمی در جامعه نجوم اماتوری باشیم.
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397

در این راستا انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ همچون سال‌های گذشته، فراخوانی عمومی ترتیب داده است تا با مشارکت گروه های داوطلب به جمع آوری داده های رصدگران ایرانی پرداخته و تحلیلی از فعالیت بارش شهابی برساوشی 1397 بدست آورد. مسلماً این هدف با همکاری همه انجمن‌های نجوم و منجمان دارای تجربه در ثبت بارش‌های شهابی در کشور عزیزمان محقق خواهد شد.
در این پروژه قرار است که هر گروه‌ رصدی در یک یا چند شب در بازه زمانی 18 امرداد الی 28 امردادبه رصد و ثبت بارش شهابی بپردازند.
 ایمیل انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ info@ramm.ir
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[b]نکات مهم:

1. جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي های بارشی مذکور به مقاله بارش برساوشی1397 در وب سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه فرمایید.
2. فرم گزارش رصد بارش شهابی و فرم رویت آتش گوي در وب سایت انجمن شهاب و شهابسنگ موجود است.
3. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی رصد و ثبت بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 1 آتش گوی یا راهنمای تکمیل فرم ثبت بارش شهابی مراجعه فرمایید.
4. برای افزایش دقت توصیه می شود بازه های زمانی ثبت شهابها کوچک تر (مثلا 15 دقیقه) انتخاب شود. در صورتی که تجربه قبلی در این زمینه ندارید به ثبت زمان و تعداد و قدر شهابهای برساوشی اکتفا کنید.
5. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی ثبت رادیویی بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 2 آتش گوی مراجعه فرمایید.
6. گزارشهای دریافتی فراخوان قبلی رصد و ثبت بارش برساووشی در این نشانی منتشر شد.
7. تصاویر دریافتی از ثبت شهابهای برساووشی در فراخوان قبلی در این نشانی منتشر شد.
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397

[center]