بارش شهابی برساووشی 1401
hasanzadeh
1401/05/15
7707
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش
بارش شهابی برساووشی 1401
بارش شهابي برساووشي يكي از معروفترين بارش هاي شهابي ساليانه است كه در حوالی 22 مرداد به اوج فعاليت خود مي رسد. نخستين گزارشهای رصد اين بارش به بيش از 2000 سال پيش بر مي گردد كه در شرق دور(چين،ژاپن و ...) ثبت شده است. دنباله دار منشاء بارش برساووشي دنباله دار سويفت-تاتل است كه در سال 1862 توسط لوييس سويفت از نيويورك و هورس تاتل از رصدخانه هاروارد كشف شد. چند سال پس از كشف اين دنباله دار بود كه «شياپارلي» با كمك محاسباتش نشان داد كه دنباله دار سويفت-تاتل منشاء بارش شهابي است. اين اولين بار بود كه ارتباط بارش شهابي و دنباله دار به اثبات مي رسيد. افزايش فعاليت بارش برساووشي در سالهاي 63-1861 تاييد كننده اين مطلب بود. دوره تناوب دنباله دار سويفت-تاتل حدود 130 سال است و آخرين بار در اوايل ده 1990 به حضيض خود رسيد و این عامل باعث شد که در سالهاي 1992و 1991 تعداد شهابهای قابل مشاهده آن افزایش یابد. اما در سالهاي بعد بارش برساووشي به فعاليت معمول خود ادامه داد تا اينكه همانطور كه انتظار مي رفت در سال 2004 مجدداً چشمگیر شد. اما در سالهاي اخير بارش شهابي ظهوری معمولي داشته است و بايد منتظر افزايش فعاليت آن در سال 2028 بمانيم.
بارش شهابی برساووشی 1401

امسال چه خبر؟
بارش شهابي برساووشي 27 تير هر سال همزمان با برخورد زمين با توده ذرات فعال مي شود و تعداد شهابهاي آن به تدريج افزايش مي يابد تا در حوالي 22 امرداد به اوج خود مي رسد. در اين هنگام زير آسمان تاريك مي توان شاهد حدود 40 شهاب در ساعت بود. پس از آن تعداد شهابها به تدريج كاهش مي يابد تا اينكه در 3 شهريور با خروج زمين فعاليت آن به پايان مي رسد.
بارش شهابی برساووشی 1401

اوج اصلی بارش شهابي برساووشي در سحرگاه شنبه 22 امرداد پيش بيني شده است. اوج بارش چندين ساعت طول مي كشد و رصدگران مي توانند از اواخر شب قبل براي رصد اقدام كنند. كانون بارش در ساعت 11 شب از سمت شمال شرق طلوع مي كند و تا صبح در بالاي افق قرار خواهد داشت. نابراین بهترین شب برای رصد و ثبت بارش شهابی برساووشی از شامگاه جمعه 21 یا بامداد شنبه 22 مرداد است. متاسفانه امسال در شبهای اوج بارش نور ماه مزاحم رصد شهابها خواهد بود بنابراین تعداد شهاب های قابل مشاهده کاهش خواهد یافت. تعداد شهابهای قابل مشاهده به صورت توانی با حد قدر آسمان ارتباط دارد.
بارش شهابی برساووشی 1401

نمودار تغييرات تعداد شهابهاي برساووشي سال 1395(ماخذ www.imo.net)

رصد و ثبت بارش شهابي
بارش شهابی برساووشی 1401

اختر شناسان بارش های شهابی را با روش های مختلفی همچون رصد مرئی، راديويی يا تصويربرداری ويدئويی و حتی با تلسکوپ ( در برخی از بارش های کم شمار ) بررسی می کنند. در اینجا ، در مورد شیوه رصد و تکمیل فرم داده های مرئی بارش شهابی توضیحاتی ارائه شد. در شماره دوم آتش گوی نیز مطلبی مورد شیوه ساخت گیرنده رادیویی شهاب ها منتشر شد.

همكاري هاي بين المللي
زماني رصد و ثبت بارش‌هاي شهابي ارزش علمي قابل توجه‌اي پيدا مي كند كه با داده هاي ديگر گروه ها ادغام شود. در اين صورت است كه مي توان به نتايج قابل قبولي دست پيدا كرد. مراكز و سازمانهاي بين المللي وجود دارند كه با جمع آوري داده‌هاي رصدي شهابها به تجزيه و تحليل جهاني آنها مي پردازند. يكي از معروفترين آنها سازمان بين المللي شهاب(International Meteor Organization) است. در بارش هاي شهابي مختلف، رصدگران خلاصه داده هاي خود را در فرم هاي مخصوص وارد مي كنند تا در نهايت با استفاده از آنها نتايج علمي مورد نظر به دست آيد.
بارش شهابی برساووشی 1401


امیر حسن زاده