دومین شماره خبرنامه انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ با عنوان «آتش گوی» منتشر شد سال اول، شماره دوم، تیر 1393 در این شماره می خوانید: دلالی علم... هفتاد و هفتمین گردهمایی سالانه انجمن شهاب سنگ شناسی معرفی سازمان بین المللی شهاب(IMO) کشف یک گودال شهاب سنگی عظیم و قدیمی در جنوب آلبرتای کانادا تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای ساده ترین روش برای ثبت و تحلیل رادیویی شهاب ها و ... برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید آتش گوی2 [...]
hasanzadeh
1393/02/25
1332
2
خبرنامه انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ با عنوان «آتش گوی» منتشر شد. سال اول، شماره اول، خرداد 1393 در این شماره می خوانید: • اطلاعیه تاسیس • خبر: کنفرانس بین المللی 2014 • در انتظار شهاب باران 3 خرداد • دنباله داری جدید، بارشی جدید • فرم ثبت بارشهای شهابی • راهنمای تکمیل فرم برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید آتش گوی [...]