چهارمین شماره مجله Meteor news منتشر شد. این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است. برای دریافت کلیک نمایید. [...]
دومین شماره مجله Meteor news منتشر شد. این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است. برای دریافت کلیک نمایید. [...]
دهمین شماره خبرنامه آتش گوی (مهر 1394) منتشر شد در این شماره می خوانید: آشنایی با شهابسنگ های جهان(۵) بارش شهابی جباری معرفی ده عدد ازبزرگترین گودال های برخوردی منظومه شمسی گزارش رخداد شهابسنگی زنجان خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد [...]
نهمین شماره خبرنامه آتش گوی (امرداد 1394) منتشر شد سال اول، شماره 9 در این شماره می خوانید: کنفرانس بین المللی شهاب 2015 آشنایی با شهابسنگهای جهان(4) اصابت شهاب سنگ به بام یک خانه در استان همدان 78 امین نشست سالانه انجمن شهاب سنگ شناسی فرصتی مناسب برای رصد شهاب های برساووشی گزارش نخستین کارگاه شناخت و جستجوی شهاب سنگ ها خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد [...]
hasanzadeh
1394/01/28
1495
1
هشتمین شماره خبرنامه آتش گوی (فروردین 1394) منتشر شد سال اول، شماره 8 در این شماره می خوانید: درخشانترین آتش گوی های ثبت شده در ماههای اخیر معرفی بارش شهابی شلیاقی آشنایی با شهابسنگهای جهان(3) شهاب سنگ ساترز میل کارگاه شناخت و جستجوی شهاب سنگ ها خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد [...]
هفتمین شماره خبرنامه آتش گوی (آذر 1393) منتشر شد سال اول، شماره 7 آشنایی با شهاب سنگ های جهان(2) مهمترین بارشهای شهابی پیش رو علم مطالعه دنباله دارها خبرنامه آتش گوی برای اعضای موقت انجمن ارسال شد [...]
ششمین شماره خبرنامه آتش گوی (آبان 1393) منتشر شد سال اول، شماره 6، آبان 1393 آشنایی با شهاب سنگ های جهان(1) تاریخچه ثبت رگبار شهابی اسدی اثرات فرسایش داغ بر شهاب سنگ ها گزارشی از برگزاری کنفرانس بین المللی شهاب 2014 خبرنامه آتش گوی برای اعضای موقت انجمن ارسال شد [...]
پنجمین شماره خبرنامه آتش گوی (مهر 1393) منتشر شد سال اول، شماره پنجم، مهر 1393 در این شماره می خوانید: گودال برخوردی شهاب سنگی در ماناگوا بارش شهابی جباری انواع شهاب های پراکنده این شماره خبرنامه آتش گوی در اول مهر برای اعضای موقت انجمن ارسال شد برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید آتش گوی5 [...]
hasanzadeh
1393/06/07
877
0
چهارمین شماره خبرنامه آتش گوی (شهریور 1393) منتشر شد سال اول، شماره چهارم، شهریور 1393 در این شماره می خوانید: گزارش برگزاری اولین مدرسه تابستانی نجوم گیلان شهابسنگ ها و منشا آنها خلاصه گزارش های رصدی از بارش شهابی برساووشی 1393 توسط اعضای انجمن پیوست خبرنامه (جزییات گزارش اعضا) برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید آتش گوی4 این شماره ا خبرنامه آتش گوی در اوایل شهریور برای اعضای موقت انجمن ارسال شد. [...]
سومین شماره خبرنامه انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ با عنوان «آتش گوی» منتشر شد سال اول، شماره سوم، امرداد 1393 در این شماره می خوانید: گوی آتشین بر فراز آسمان استرالیا آشنایی با بارشهای شهابی دلتا-دلوی شهاب های برساووشی زیر نور ماه معرفی کتاب: بارشهای شهابی رصد کردن هنر است...! اولین مدرسه تابستانی نجوم گیلان پروژه رصدی شماره 2 -------------------------- برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید آتش گوی3 خبرنامه آتش گوی در ابتدای هر ماه برای اعضای موقت انجمن ارسال می شود. [...]